Ο οργανισμός υγείας που ίδρυσε ο Δρ. Rath χαρακτηρίζεται από κάτι παγκοσμίως μοναδικό: Όλα τα κέρδη διοχετεύονται σε ένα κοινωφελές ίδρυμα.

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι, μπορείτε πολυ εύκολα να εγγραφείτε εδώ. Έτσι θα είστε σε θέση να λαμβάνετε τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις γύρω από την Υγεία. Φυσικά μπορείτε πολύ εύκολα, να διαγραφείτε από την λίστα μας εδώ.

Το Σώμα μας μάς φανερώνει πώς να πολεμήσουμε τον Καρκίνο – Μέρος 1

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η Διεθνής Υπηρε- σία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Έρευνα του Καρκίνου έχει προβλέψει ότι καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, οι διαγνώσεις καρκί- νου θα αυξηθούν κατά 75% -90% μέχρι το έτος 2030. Ενώ τεράστια χρηματικά ποσά δαπανώνται για την έρευνα για τον καρκίνο, δεν υπάρχει ακόμα καμία θεραπεία στο προσκήνιο. Αυτό συμβαί- νει επειδή τα ιδρύματα που ερευνούν τον καρκίνο επιμένουν να ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τις υφιστάμενες συμβατικές προσεγγίσεις και είναι απρόθυμα να υιοθετήσουν τις νέες έννοιες και την καινοτόμο σκέψη.