Ο οργανισμός υγείας που ίδρυσε ο Δρ. Rath χαρακτηρίζεται από κάτι παγκοσμίως μοναδικό: Όλα τα κέρδη διοχετεύονται σε ένα κοινωφελές ίδρυμα.

Αναζητούμε ανθρώπους σας κι εσάς!

Για να επιτύχουμε το στόχο της εξάλειψης των σημαντικότερων ενδημικών ασθενειών και της διάσωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, χρειαζόμαστε τη βοήθεια ανθρώπων σας κι εσάς:

Με λίγα λόγια : Αναζητούμε ανθρώπους σαν κι εσάς!
Δώστε στην υγεία και στην Κυτταρική ιατρική πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σας!