Ο οργανισμός υγείας που ίδρυσε ο Δρ. Rath χαρακτηρίζεται από κάτι παγκοσμίως μοναδικό: Όλα τα κέρδη διοχετεύονται σε ένα κοινωφελές ίδρυμα.

Συμμετοχή

Με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχθούμε ως νέο μέλος της Συμμαχίας για την Υγεία του Δρ. Rath.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μία προθεσμία 30 ημερών στο τέλος κάθε μήνα. Για να γίνεται μέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ. Προϋπόθεση για την ενεργή συμμετοχή είναι η ολοκλήρωση της βασικής σειράς μαθημάτων Κυτταρικής ιατρικής (σχετικά με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Εκπαίδευση»).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών «κατευθυντήριων οδηγιών για τη συμμετοχή» μπορεί να σας δώσει το ενεργό μέλος της Συμμαχίας για την Υγεία που σας μίλησε γι’ αυτήν. Εάν δεν έχετε γνωρίσει ακόμη κανένα μέλος, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας φέρουμε σε επαφή με κάποιο μέλος στην περιοχή σας. Για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση μέλους μπορείτε ωστόσο να απευθυνθείτε απευθείας σε εμάς, στην πόλη Heerlen της Ολλανδίας:

Τηλεφωνικά: +31 (0) 457 111 227
Με φαξ: +31 (0) 457 111 222
Με e-mail: Service@dr-rath-gesundheitsallianz.org
Ταχυδρομικά: Dr. Rath Gesundheits-Allianz,
Sourethweg 9, NL-6422 PC Heerlen

Τηλεφωνικά θα μας βρίσκετε από τις 9 – 17, Δευτέρα έως Παρασκευή.