Ο οργανισμός υγείας που ίδρυσε ο Δρ. Rath χαρακτηρίζεται από κάτι παγκοσμίως μοναδικό: Όλα τα κέρδη διοχετεύονται σε ένα κοινωφελές ίδρυμα.

Σημαντικές διευθύνσεις και πηγές πληροφόρησης

Εάν σκέφτεστε να γίνετε μέλος της Συμμαχίας μας για την Υγεία, είναι σημαντικό να γνωρίζετε σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβετε από εμάς, ώστε να διαδώσετε αποτελεσματικά αυτές τις πληροφορίες υγείας στο περιβάλλον σας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε το πως και το πότε θα μας βρίσκετε.

Θα μας βρείτε:

Επικοινωνήστε μαζί μας online

Τηλεφωνικά: 0031-457-111-112
Με φαξ: 0031-457-111-119
Με e-mail: Service@Dr-Rath-Gesundheitsallianz.org
Ταχυδρομικά: Dr. Rath Gesundheits-Allianz,
Sourethweg 9, NL-6422 PC Heerlen

Τηλεφωνικά μπορείτε να μας βρίσκετε από τις 9.00 – 17.00, Δευτέρα έως Παρασκευή.